Čo robiť v prípade nehody

Stala sa mi dopravná nehoda. Čo robiť­? 

 Ak sa už dopravná nehoda stane, treba vedieť čo robiť, aby následky neboli fatálne.
V prvom rade treba okamžite zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie.

Obliecť si reflexnú vestu a až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 100 metrov za vozidlom pri krajnici na diaľnici a rýchlostnej ceste tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Pokiaľ to situácia umožňuje, je vhodné sa postaviť do bezpečia za zvodidlá a čakať na príjazd pomoci.

Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je aj lekárnička a karta prvej pomoci. Niekedy práve prvotné opatrenia pomôžu zachrániť život. Ak nevieme ako na to, okamžite zavoláme políciu, záchrannú zdravotnú službu a hasičov.

Zbytočne sa vo vozidle nezdržiavame.

Ak je to nevyhnutné na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník môže premiestniť vozidlá.

Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol, alebo inú návykovú látku. Je tiež potrebné zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície.

 

Pokúste sa definovať či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť.

Definícia škodovej udalosti:

  • nedošlo k zraneniam ani stratám na životoch
  • nepoškodilo sa žiadne verejnoprospešné zariadenie ani verejná komunikácia
  • nedošlo k úniku nebezpečných látok
  • nevznikla škoda vyššia ako 3990 € (na jedno vozidlo)

Ak sa účastníci škodovej udalosti vedia dohodnúť na vinníkovi a poškodenom, v takom prípade nie je potrebné privolanie polície. Tým vinník ušetrí na pokute, ktorú by musel zaplatiť pri privolaní polície za spôsobenie škodovej udalosti. Zero Bypass Limited odporúča účastníkom vyfotografovať miesto nehody, stret vozidiel a poškodené časti a následne sa s vozidlami presunúť do bezpečnostného zálivu kde vypíšu správu o nehode.

Definícia dopravnej nehody:

  • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb
  • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie alebo verejná komunikácia
  • došlo k úniku nebezpečných látok
  • vzniknutá škoda presahuje 3990 €
  • niektorý z účastníkov požil alkoholické nápoje alebo iné omamné látky
  • účastníci sa nevedia dohodnúť na zavinení                     

Pri dopravnej nehode sa vždy privoláva polícia. Polícia vyšetrí nehodu a vyhotoví policajnú správu o dopravnej nehode. Ak je to možné, tak aj v prípade, že je dopravná udalosť šetrená políciou, odporúčame vyplniť tlačivo Správa o nehode.

V prípade, ak je Vaše vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti nepojazdné, kontaktujte Operačné stredisko Koncesionára na telefónnom čísle: 0850 22 10 10, ktorý zabezpečí odťahovú službu.

V prípade ak je Vaše vozidlo pojazdné, snažte sa vozidlo presunúť do SOS zálivu tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzovalo plynulosť cestnej premávky.