Kontakt

Postup pri podávaní podnetov pre verejnosť

Ďakujeme, že ste sa rozhodli osloviť spoločnosť Zero Bypass Limited. Vaše podnety starostlivo vypočujeme a budeme konať v dobrej viere tak, aby sme ich v čo najkratšom čase vyriešili. Dajte nám prosím viac informácií o vašom podnete vyplnením nasledovného dotazníka. Každá takáto informácia bude užitočná pri riešení Vášho podnetu.

Spoločnosť Zero Bypass Limited sa bude zaoberať spätnou väzbou používateľov v rámci jej kompetencií, pokiaľ ide o D4 a R7. Spoločnosť Zero Bypass Limited sa snaží riešiť podnety rýchlo a s rešpektom vo vzťahu k verejnosti.

Sťažnosti a postrehy predložené verejnosťou musia byť predložené v písomnej forme.

Kontaktný formulár

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím so spracovaním osobných údajov