Vitajte na stránkach Zero Bypass Limited – Koncesionára projektu D4R7. Ako Koncesionár máme na starosti správu a údržbu bratislavského obchvatu.

Konzorcium Zero Bypass Limited „Obchvat nula” je koncesionárom bratislavského obchvatu D4-R7 a tvoria ho spoločnosti Cintra, Macquarie Capital, PORR AG, Dalmore Capital a  Aberdeen Standard Investments.

Táto španielsko-austrálsko-rakúsko-anglická pätica zabezpečuje v rámci koncesie projekčné práce, kompletnú realizáciu, financovanie, ako aj samotnú prevádzku a údržbu projektu. Po oficiálnom odovzdaní stavby verejnosti bude nasledovať 30-ročná koncesia s prevádzkou a údržbou.

Konzorcium uzavrelo v roku 2016 so Slovenskou republikou (v zastúpení Ministerstva Dopravy a Výstavby Slovenskej republiky) koncesnú zmluvu- dohodu o obchodných podmienkach v súvislosti s bratislavským obchvatom D4-R7. Projekt D4-R7 zahŕňa stavbu 27 km dlhého diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a cca 32 km úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.