Aktuálne informácie

2022

Employee recognition Q3

The construction of highway D4 and expressway R7 reached its end in November 2021, but the construction of company´s home for the future 30 years of concession period, The Operation and Maintenance Centre in Vlcie Hrdlo, was still in progress until the end of the summer 2022. Once the construction of Operation and Maintenance Centre was finished, it was a time to start furnishing the offices, kitchens, dining rooms, showers, etc. so the employees will have nice and cozy working environment to enjoy during the time spent at work. It is commonly known the person´s productivity is affected by workplace …

Čítaj viac →
Nezaradené

Online prezentácia Projektu D4R7 z pohľadu Koncesionára

V roku 2020 sa Koncesionár spolu s EPC Zhotoviteľom začal zúčastňovať online exkurzií, ktorých organizátorom je Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta. Exkurzie sa spočiatku venovali stavebnej fáze Projektu, následne , po postupnom spúšťaní Projektovej cestnej komunikácie boli exkurzie venované prevádzke Projektu, vysvetľujúc všetky úlohy, ktoré musí Koncesionár počas prevádzky a údržby vykonávať. Online exkurzie sa konajú dvakrát ročne, v zimnom a letnom semestri, vždy pre iný študijný odbor. Posledná online exkurzia bola venovaná výstavbe Strediska správy a údržby Koncesionára, procesu výstavby vo všeobecnosti, plánovaniu, BOZP požiadavkám, environmentálnym otázkam, ako skladovanie nebezpečných látok, skladovanie soli a jej odpadu, atď. Veľmi podrobne …

Čítaj viac →
2020

Rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4 otvoria pre vodičov v nedeľu, pred nimi si ju vyskúšajú bežci

Bratislava 16. júla 2020 – Otvorenie úsekov R7 a D4 (Ketelec-Dunajská Lužná, Dunajská Lužná-Holice a Ketelec-Rovinka) sa uskutoční v nedeľu 19. júla. Hlavný zhotoviteľ D4R7 Construction s.r.o. odovzdá vodičom do prevádzky 29,7 km (25,2 km na R7 a 4,5 km na D4) s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne. Je to približne polovica dĺžky najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku (59km), ale i jedného z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass s.r.o., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.

Čítaj viac →