Aktuálne informácie

ASAR Tímové ocenenie

Celý tím Zero Bypass Limited by chcel vyjadriť srdečný obdiv supervízorom Alexandre Srnovej a Petrovi Nagyovi a pracovníkom údržby ciest Romanovi Urbaníkovi a Petrovi Hipíkovi. Počas incidentu ktorý sa stal 29. apríla o siedmej hodine ráno, konali veľmi skúsene a pokojne. Vďaka ostražitosti supervízorov Alexandry a Petra sa  podarilo spozorovať nezvyčajné správanie účastníka cestnej premávky, ktorý narazil do kovového zvodidla popri cestnej komunikácii. Po náraze

Čítať viac »

Uznanie zamestnancom Q3

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa skončila v novembri 2021, ale výstavba domova spoločnosti na budúcich 30 rokov koncesného obdobia, Centra prevádzky a údržby vo Vlčom Hrdle, prebiehala až do konca leta 2022. Po dokončení výstavby Strediska prevádzky a údržby nastal čas začať s vybavovaním kancelárií, kuchýň, jedální, spŕch atď. tak, aby zamestnanci mali príjemné a útulné pracovné prostredie, ktoré si budú môcť

Čítať viac »

Online prezentácia Projektu D4R7 z pohľadu Koncesionára

V roku 2020 sa Koncesionár spolu s EPC Zhotoviteľom začal zúčastňovať online exkurzií, ktorých organizátorom je Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta. Exkurzie sa spočiatku venovali stavebnej fáze Projektu, následne , po postupnom spúšťaní Projektovej cestnej komunikácie boli exkurzie venované prevádzke Projektu, vysvetľujúc všetky úlohy, ktoré musí Koncesionár počas prevádzky a údržby vykonávať. Online exkurzie sa konajú dvakrát ročne, v zimnom a letnom semestri, vždy pre

Čítať viac »

Rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4 otvoria pre vodičov v nedeľu, pred nimi si ju vyskúšajú bežci

Bratislava 16. júla 2020 – Otvorenie úsekov R7 a D4 (Ketelec-Dunajská Lužná, Dunajská Lužná-Holice a Ketelec-Rovinka) sa uskutoční v nedeľu 19. júla. Hlavný zhotoviteľ D4R7 Construction s.r.o. odovzdá vodičom do prevádzky 29,7 km (25,2 km na R7 a 4,5 km na D4) s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne. Je to približne polovica dĺžky najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku (59km), ale

Čítať viac »