Online prezentácia Projektu D4R7 z pohľadu Koncesionára

V roku 2020 sa Koncesionár spolu s EPC Zhotoviteľom začal zúčastňovať online exkurzií, ktorých organizátorom je Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta. Exkurzie sa spočiatku venovali stavebnej fáze Projektu, následne , po postupnom spúšťaní Projektovej cestnej komunikácie boli exkurzie venované prevádzke Projektu, vysvetľujúc všetky úlohy, ktoré musí Koncesionár počas prevádzky a údržby vykonávať. Online exkurzie sa …

Online prezentácia Projektu D4R7 z pohľadu Koncesionára Čítajte viac »