Uznanie zamestnancom Q3

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa skončila v novembri 2021, ale výstavba domova spoločnosti na budúcich 30 rokov koncesného obdobia, Centra prevádzky a údržby vo Vlčom Hrdle, prebiehala až do konca leta 2022.

Po dokončení výstavby Strediska prevádzky a údržby nastal čas začať s vybavovaním kancelárií, kuchýň, jedální, spŕch atď. tak, aby zamestnanci mali príjemné a útulné pracovné prostredie, ktoré si budú môcť užívať počas času stráveného v práci. Je všeobecne známe, že produktivita človeka je ovplyvnená pracoviskom a zamestnanci sú energickejší, ak sú obklopení okolitými vibráciami, ktoré vytvárajú príjemnú pracovnú atmosféru. V rušnej kancelárii, ako je tá naša, kde prevádzka a údržba cesty beží na plné obrátky a zamestnanci sú veľmi zaneprázdnení plnením svojich každodenných úloh. Tak aby si účastníci cestnej premávky mohli bezpečne užívať diaľnicu a rýchlejšie sa dostať domov k svojim rodinám. Bolo ťažké prispôsobiť premiestnenie celej kancelárie na iné miesto. Spoločnosť Zero Bypass Limited má ale šťastie na zamestnankyňu, ktorá sa s radosťou rozhodla vytvoriť pozitívny vplyv na pracovné prostredie pre všetkých svojich kolegov a postarala sa o proces sťahovania a vybavenia celého strediska O&M.

Touto cestou by spoločnosť chcela hrdo oceniť a poďakovať Jarmile Filipovej za všetku jej pomoc počas leta a septembra 2022. Za úsilie ktoré vynaložila na proces ústneho dojednávania a sťahovania z dočasnej kancelárie do stálej, a za zorganizovanie srdečného uvítacieho podujatia. Aby sa zamestnanci mohli lepšie spoznať nielen na pracovnej, ale aj na osobnej úrovni. Sme radi, že nebude potrebné uplatňovať príslovie: „Viem, že takého mám. Je niekde v škatuli!“!”

Ďakujeme ti, Jarmila!

Tím Zero Bypass Limited

Kuchyňu navrhla Jarmila.
Každý vie, ako
vyzerá sťahovanie, všade sú škatule!
Stoličky dokonale ladia.
Jarmila a jej pomocníci.
Stredisko prevádzky a údržby.